Včelí matka má veliký zadeček, plný vajíček. Dělnice jí nepřetržitě opečovávají.

Včely a včelí plásty patří k sobě dohromady jako jedna bytost, nedělitelný celek, jediný živý organismus

Larvy trubců se vyvíjejí ve větších buňkách

Trubci mají větší oči než včelí dělnice. Při svatebních letech mají větší šanci na úspěšné spáření ti jedinci, kteří mladou matku uvidí dřív než ostatní. Samozřejmě tu má nejdůležitější roli dobrý čich, ale dobrý zrak se k tomu vždycky hodí.

Včely sbírají pyl z různých rostlin. Tmavá barva pochází z pylu vlčích máků.