Pískorypka potulná (Andrena vaga)

Samičky pískorypky potulné se velikostí podobají dělnicím včely medonosné, ale díky chloupkům na nožičkách se zdají být mohutnější. Jejich samci jsou menší, dlouzí jen kolem 11 mm. Je to časně jarní druh, samečci se probouzejí už koncem února, samičky o pár týdnů později. Často hnízdí ve velkých agregacích, někdy až tisíce jedinců, výhradně v písku nebo v písčitých půdách. Nejčastěji bývá v náplavech velkých řek.
Jejich hnízdečka jsou 20 až 60 cm hluboká, a vchod do nich samičky při každém odletu aktivně zasypávají, a při příletu se opět musí do hnízda prohrabat. Je to obrana proti hnízdním parazitům. Larvičky pískorypky potulné jsou schopné se vyvíjet pouze na pylu a nektaru z různých druhů vrb. Proto jim vyhovují lokality, kde roste pestrá směs různých vrb s odlišným termínem kvetení. Jako poslední u nás rozkvétá vrba bílá, a po jejím odkvetení staří jedinci pískorypky potulné umírají, nová generace se vylíhne až následující jaro. (Později kvetoucí druhy vrb existují, ale běžně se s nimi volně v přírodě nesetkáváme.)

Pískorypka potulná - samička

Pískorypka - vylézá z hnízda