Pískorypka mochnová (Andrena potentillae)

Pískorypka mochnová (Andrena potentillae) je drobná samotářská včelka, jen 5 až 8 mm dlouhá. Barevně je téměř shodná s druhem pískorypka pyskatá (Andrena labiata), liší se od ní jen mikroskopickými znaky. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma vzhledově stejnými druhy je v jejich povaze. Pískorypka mochnová se zjara probouzí ze zimního spánku dřív, a navštěvuje výhradně květy mochny. Specializuje se při tom na druhy mochna písečná (Potentilla arenaria) a na mochnu jarní (Potentilla tabernaemontani). Obě tyto blízce příbuzné mochny kvetou časně zjara na teplých suchých stráních s nezapojenou vegetací. Podobně tedy i s pískorypkou mochnovou se lze setkat jen v teplých oblastech s rostlinnou vegetací stepního typu.

Její vzhledově stejná příbuzná pískorypka pyskatá se zjara probouzí později, a dává přednost brukvovitým rostlinám. Ta je ale nenáročná, proto se s ní lze setkávat mnohem častěji. Larvičky se jí mohou vyvíjet i na pylu a nektaru z mnoha druhů rostlin.

Pískorypka mochnová - na obrázku je pískorypka mochnová na květu mochny písečné