Pískorypkovití - Andrenidae

Z čeledi pískorypkovití je v ČR nejhojněji zastoupen rod pískorypka. V ČR existuje 132 druhů pískorypek. Jsou to malé až středně velké druhy samotářských včel. Většinou se jedná o časně jarní druhy. Hnízdečka pro svoje potomstvo si vyhrabávají nejraději v písčité zemi. Hnízdo tvoří hlavní sestupná chodba a z ní odbočují štoly s jednou komůrkou na konci. Stěny plodových komůrek jsou zpevněny sekretem slinných a zadečkových žláz. Plodové komůrky zásobují pylem tvarovaným do bochníku, na ně kladou vždy jediné vajíčko. Přezimují dospělci v plodové komůrce.

Některé druhy pískorypek hnízdí komunálně, to znamená, že zakládají velké systémy chodeb s jedním společným vchodem. Tyto hnízdní komunity mohou být velmi početné, ale nejedná se o pravé society, protože každá ze samic se stará jen o svůj vlastní sektor hnízda. Komunální hnízdní chování je jedním z možných předstupňů evoluce včelích societ s dělbou práce.
Samice pískorypek nejsou nijak agresivní, ale funkční žihadlo mají.