Vážení přátelé,

 
blíží se opět termín podání dotace 1.D. poslední možnost podat žádost je 16/09/2020.
 
Vzhledem k tomu, že se letos změnily podmínky podávání dotace dohodli jsme se s panem Kůrkou na následujícím postupu.
 
Na stránkách ČSV najdete všechny formuláře a pokyny:
https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/dokumenty-a-formulare-k-dotaci-1-d/
 
Pro nás jsou důležité tyto formuláře:
a také
 
Formulář "Potvrzení o umístění včelstev v roce 2020" musí podepsat pan Kůrka, Prosím stáhněte si tento formulář, vyplňte ho (co jde), uložte a pošlete panu Kůrkovi na adresu kurka@rektorat.czu.cz. Pro kontrolu prosím dejte do kopie i mě (milos.vondruska@seznam.cz). Pan Kůrka všechny tyto formuláře vytiskne, doplní nevyplnitelné položky a opatří podpisem a razítkem. Vyplněné formuláře nám pan Kůrka předá hromadně. 
Jen připomínám, pokud máte včely na území jiné ZO než ZO Praha 6, tak si samozřejmě musíte sehnat podpis od místně příslušné ZO (pokud existuje).
 
Formuláře "Požadavek na dotaci 1.D. - Podpora včelařství v roce 2020" a "Podklady pro statistický výkaz v roce 2020 fyzická osoba" prosím doručtě mě. Až dostatnu od pana Kůrky vyplněné Potvrzení o umístění vše spáruji a odnesu na sekretariát RV ČSV, z. s. Křemencova 8, 115 24 Praha 1.
 
Pokud si chcete žádost o dotaci 1.D. podat sami, tak samozřejmě můžete na výše uvedené adrese, další možností je podat žádost pomocí datové schránky.
 
V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat.
 
Miloš Vondruška