15/4/2016 - V Praze kvetou třešně, kdo je opylí?

Odpověď není snadná. Současně kvetou i javory mléče a trnky.

Mnoho hmyzích opylovatelů dává přednost javorům.


A taky kvetou smuteční vrby. Včely je milují. A to je ten problém. Zatímco časně kvetoucí druhy vrb je potřeba doporučovat, ty později kvetoucí lákají k sobě hmyz v termínu kvetení ovocných stromů.

Včelaři se mohou radovat, z vrb včely nosí mnoho nektaru. Pro zahrádkáře je to ale smůla, na kvetoucí ovocné stromy přiletí jen málo hmyzích opylovatelů.

Pro opylování třešní je ta naše včela medonosná dost nenahraditelná.

V cizině jsou kvůli opylování ovocných sadů v umělých chovech samotářské včely zednice. Chovají tam uměle 2 druhy, zednici rohatou a zednici rezavou. Oba druhy se vyskytují u nás v přírodě, zejména zednice rezavá je velmi hojná.

Na obrázku je samička zednice rohaté.

Opylují velmi dobře, a to již od nejčasnějšího jara. Pro zahrádkáře je ale nákup kukel zednic z umělých chovů zcela nepoužitelná záležitost. Ony totiž tyhle samotářské včely nemají žádný vztah k místu, kde se vylíhly. Sotva spatří světlo světa, tak vykrouží vysoko na oblohu a zmizí pryč. Spáření se samečkem probíhá brzy po vylíhnutí. Potom ale nějakou dobu musí samička létat na květy a krmit jen sebe samotnou. Nevím, jak dlouho to trvá, než jí ve vaječnících začnou dozrávat vajíčka a ona začne hledat místo pro vybudování hnízdečka. Ale protože vyletuje pouze při slunečném počasí, a takových teplých dnů bývá zjara málo, lze se domnívat, že to trvá víc týdnů, než se sama dostatečně vykrmí. A celou tu dobu lítá daleko po krajině, kde se jí zalíbí. Neexistuje síla, která by jí udržela na malé zahrádce. Proto se mohou včely zednice z umělých chovů používat na opylování ovocných sadů pouze u velkopěstitelů, kteří mají sady na ploše stovek hektarů. Tam nevadí, když se včely rozlétají po velké ploše sadů.
Naše běžné druhy pískorypek také rády létají na třešně. Ovšem i tady je u většiny druhů trochu potíž, že v termínu kvetení třešní teprve krmí samy sebe. Pyl pro výživu svých larviček budou sbírat až v době květu jabloní. Tedy přesněji, některé druhy pískorypek sbírají pyl už od konce března, ale není jich takové množství, aby to mělo vliv na opylení všech ovocných stromů.

Pískorypka popelavá je v Praze nejhojnější druh pískorypky. V květu třešní ale teprve krmí sebe samotnou, pyl ještě nesbírá.

​ Když se oteplí, je na třešních vidět dost zájemců o květní nektar.

Když se ale podíváme na motýlí dlouhý sosák, jak saje zevnitř květu, je jasné, že motýli moc květů neopylí..