16/11/2016 - Jilmy ve Stromovce

Jilmy jsou zajímavé tím, že mají nápadně nesouměrné listy

​ Teď v listopadu, těsně před začátkem mrazů, bylo neobvyklé, že pod jilmem na mne padalo hodně jedinců drobného hmyzu.

Příčina se dala objevit snadno. Ačkoliv jilmové listy už jsou na podzim zežloutlé, jsou obsypané chladu odolnými hmyzáčky. A nejen to, detailnější fotografie ukázala i to, co člověk okem nevidí. To znamená hmyzí vajíčka. Tisíce, spíš miliony vajíček kolem pupenů i jinde na větvičkách jilmů.

Určení druhu dalo trochu práce. Literatury s obrázky je málo, fotografie na internetu taky nic moc. Nakonec se přikláním k názoru, že fotografovaným druhem je MERA JILMOVÁ - Psylla ulmi (Cacopsylla ulmi).

Larvy mery jilmové jsou významným zdrojem medovice. Dává výbornou snůšku v květnu a v první polovině června. Podle toho, co jsem se dočetla, v ČR žije 124 druhů mer, ale včelařský význam má právě jen mera jilmová. Ostatní druhy mají medovice málo a včely se o ně zajímají spíš vyjímečně.

Jsem zvědavá, jak se budou larvy příští rok vyvíjet. Chystám se je sledovat. Jilmy ve Stromovce jsou sice mohutné vysoké stromy, ale některé větve mají i nízko nad zemí, kam člověk snadno dosáhne. Stromovka je záplavové území blízko Vltavy - proto je zde park, který nikdo nezastavěl - a zdejším druhem jilmu je jilm vaz (Ulmus laevis). Je to druh lužních lesů s vysoko položenou hladinou podzemní vody. Snáší záplavy, a aby ho povodeň nevyvrátila, bývá do široka rozkročený mohutnými kořenovými náběhy.

Kmen jilmu s výraznými kořenovými náběhy.

Jilmy jsou ve Stromovce rozptýlené na mnoha místech, jsou jich tam desítky, možná by se jich našla skoro stovka. Některé jsou obrovské. V zimě se jilmy dají odhadnout podle toho, že jsou jaksi doširoka rozkročené, mají velké kořenové náběhy, aby je povodeň nevyvrátila.

A jak poznat jilm brzy zjara?
Pro všechny naše jilmy je typické, že kvetou dřív, než jim začnou rašit listy. A jejich kvítky jsou maličkaté, obvykle si jich nikdo ani nevšimne.

​Jilm vaz má kvítky ve svazečcích, převislé a na dlouhých stopkách.

Plody se vyvíjejí zjara velmi rychle. Potřebují uzrát hodně brzy, aby začaly na zemi klíčit a růst dřív než jiné druhy rostlin.
Na konci dubna jsou plody už vyrostlé, ale ještě zelené. Před polovinou května uzrají a vítr je rozfouká po okolí.