Zápis ustavující schůze Spolku Včelaři pro Prahu 6 a 7


Spolek: Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7.

Adresa: Praha 10, Plaňanská 403 108 00
Korespondenční adresa: Praha 6, V Šáreckém údolí 79/42 160 00

Zápis z ustavující schůze Spolku Včelaři pro Prahu 6 a 7, z. s.

Datum a místo konání ustavující schůze:
24. ledna 2017 Restaurace Na Jenerálce

Svolavatel:
Milan Šimonovský

Přítomni:
Anna Kárníková, Milan Šimonovský, Miloš Vondruška, Vladimír Brychcín, Tonda Marek, Tomáš Racek, Pavel Řepa, Otakar Nekola, Tomáš Uhnák

Program:
1. Zahájení,
2. Vyplnění přihlášek do Spolku
3. Schválení programu
4. Schválení stanov Spolku
5. Volba předsedy  Spolku
6. Úkoly
7. Závěr

Průběh jednání:
1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných
Schůzi zahájil Milan Šimonovský   

2. Vyplnění přihlášek do Spolku
Všichni přítomní projevili zájem stát se členy Spolku a vyplnili přihlášky.

3. Schválení programu
Usnesení 1:
Přítomní schválili program navržený Milanem Šimonovským
PRO: 10            PROTI: 0               ZDRŽELI SE: 0

4. Schválení stanov Spolku
Přítomní se seznámili se stanovami. Stanovy připravil svolavatel.
Usnesení 2:
Přítomní schválili stanovy Spolku.
PRO: 10             PROTI: 0             ZDRŽELI SE: 0

5. Volba výboru Spolku
Usnesení 3:
Přítomní zvolili výbor Spolku:

Předseda: Milan Šimonovský
PRO: 10    PROTI: 0   ZDRŽELI SE: 0
místopředseda: Miloš Vondruška
PRO: 10    PROTI: 0   ZDRŽELI SE: 0
Pokladník: Petr Kášek
PRO: 10    PROTI: 0   ZDRŽELI SE: 0
Kontrolor: Anna Kárníková
PRO: 10    PROTI: 0   ZDRŽELI SE: 0

6. Úkoly
Předseda výboru zajistí neprodleně zápis Spolku do spolkového rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu
datum řádné schůze bude stanoveno do 30 dnů po zápisu Spolku do rejstříku, schůzi svolá předseda

10. Závěr
Svým podpisem souhlasím s tímto zápisem a informacemi v něm obsaženými:

Anna Kárníková

Milan Šimonovský

Miloš Vondruška

Vladimír Brychcín

Tonda Marek

Tomáš Racek

Pavel Řepa

Otakar Nekola

Tomáš Uhnák