Usnesení výroční členské schůze Spolku pro Prahu 6 a 7 24. května 2017

Zápis z řádné schůze Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7 z. s.

Datum a místo konání  schůze:

Řádná schůze se konala 24. května 2017 od 18 hodin v Mateřské školce Velvarská 31 b, Praha 6, PSČ 160 00.

Svolavatel:

Předseda: Milan Šimonovský

Přítomni: prezenční listina je součástí zápisu

Program výroční členské schůze:

 • Přijetí nových členů
 • Nastavení pravidel vnitřní komunikace
 • Schválení výše členských příspěvků
 • Diskuse o možnosti vstupu do Asociace včelařských spolků - svaz, z.s. (IČ: 05929172)
 • Diskuse o způsobu podání žádosti o dotaci 1D
 • Diskuse o nákupu a distribuci léčiv

Zápis z průběhu Členské schůze v souladu se schváleným programem:

 

Schůzi zahájil Milan Šimonovský a započal s projednáváním jednotlivých bodů.

 1. V úvodu schůze seznámil předseda Milan Šimonovský přítomné s programem Členské schůze, který všichni přítomní jednomyslně schválili a byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.
 2. Proběhlo přijetí nových členů
 3. Členové spolku diskutovali možnosti interní komunikace. Dohodli se že preferované informační kanály budou stránky spolku (www.vcelarivpraze.cz) a diskusní skupina vcelari@googlegroups.com. Do diskusní skupiny budou mít přístup pouze řádní členové spolku. Byly diskutovány i ostatní komunikační kanály (Facebook, Google+ atd.) ale tyto komunikační kanály nebyly shledány jako přínosné.
 4. Členové spolku se jednomyslně dohodli, že členský příspěvek bude v minimální výši 200 Kč/rok a tyto prostředky budou uloženy na transparentním účtu ve Fio bance, a.s.
 5. Přítomní dále diskutovali o budoucím poslání spolku, zdali Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 bude čistě servisní organizace pro včelaře, či zdali budou členové spolku usilovat i o vliv na včelařské legislativě či jednat s orgány státní správy. Členové spolku byli seznámeni se skutečností, že byla založena Asociace včelařských spolků, která si klade za cíl zastupovat jednotlivé včelařské spolky podobně jako tomu bylo před rokem 1957, kdy lokální včelařské spolky zastupovalo Zemské ústředí včelařských spolků. Členové spolku se shodli, že na takto závažné rozhodnutí potřebují více času a doporučili tento bod dát do programu příští schůze.
 6. Předseda spolku Milan Šimonovský sdělil přítomným že pro rok 2017 byl distribucí žádostí 1D pověřen opět ČSV, který je bude vyřizovat pomocí svých základních organizací. Vzhledem k tomu, že loňské dotace vyřizoval místopředseda spolku Miloš Vondruška (v té době jednatel ZO ČSV Praha 6), nabídl se, že žádosti o dotace 1D za spolek hromadně vybere a předá novému jednateli ZO ČSV Praha 6 panu Josefu Kůrkovi.
 7. Předseda spolku Milan Šimonovský (bývalý nákazový referent ZO ČSV Praha 6) sdělil přítomným že svoji funkci nákazového referenta předal panu Michalovi Dvořákovi. Léčiva pro rok 2017 budou ještě objednávána společně se ZO ČSV Praha 6, o způsobu objednání a distribuce léčiv v roce 2018 bude rozhodnuto na lednové schůzi 2018.
 8. Členové spolku také řešili možnosti hromadného pojištění členů spolku. Nikdo z členů nevyjádřil zájem o spolkové pojištění, bylo ale řečeno, že zjistíme jaké jsou možnosti a v případě velmi zajímavé nabídky o ní budeme dále jednat.

 

V Praze dne 15. srpna 2017

Zapsal:

Předseda spolku Milan Šimonovský

Ověřil:

Místopředseda spolku Miloš Vondruška