Pozvánka na výroční členskou schůzi

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZIPředstavenstvo zapsaného spolku Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 se sídlem Plaňanská 403/4, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 06011098, svolává dle čl. 7 stanov spolku, v platném znění výroční členskou schůzi

na čtvrtek 8. února 2018 v 18:00 hodin do prostor Úřadu městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, PSČ 170 00, zasedací místnost č. 225

Program:

 1. Zahájení kontrola usnášení schopnosti schválení programu členské schůze volba orgánů členské schůze
 2. Schválení nových členů spolku
 3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2017
 4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2017
 5. Schválení zprávy o hospodaření v roce 2017
 6. Plán činností na rok 2018
 7. Zpráva o vstupu do Asociace včelařských spolků
 8. Objednání léčiv
 9. Sběr měli
 10. Grant na těžbu vosku a výrobu mezistěn
 11. Diskuze
 12. ZávěrV Praze 22. ledna 2018

S pozdravem

Milan Šimonovský a Miloš Vondruška
Copyright © 22. ledna 2018 Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7. Design by Webmaster