Pozránka na schůzi

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI


Představenstvo zapsaného spolku Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 se sídlem Plaňanská 403/4, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 06011098, svolává dle čl. 7 stanov spolku, v platném znění výroční členskou schůzi

na středu 1. listopadu 2017 v 18:00 hodin do prostor Úřadu městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, PSČ 170 00, zasedací místnost č. 227


Program:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti spolku v roce 2017
3. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2017
4. Schválení nových členů sdružení
5. Propagace spolku a identifikace člena spolku
6. Plán práce na rok 2018
7. Vystoupení zástupce Asociace včelařských spolků
8. Praktická ukázka léčení listopad prosinec spojená s distribucí varidolu a vzorkovnic na sběr měli
9. diskuze
10. Závěr

V Praze 18. října 2017


S pozdravem

Milan Šimonovský
Miloš Vondruška
Copyright © 18. října 2017 Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7. Design by Webmaster