Pozránka na schůzi

P O Z V Á N K A

Vážené kolegyně a kolegové,

Nový spolek pro Prahu 6 a 7 je řádné zapsán (IČ 6011098), tedy můžeme udělat první řádnou schůzi.

Termín je stanoven ve středu  24.5. 2017 od 18.00.

Místo setkání - sejdeme se na schůzi ve středu 24.5. 2017 od 18:30 hod. na adrese Velvarská 31 b. - Je to Mateřská školka.

Navrhuji tento program:

Přijetí nových členů


    
Pokud má někdo další bod prosím o zaslání emailem.

Přeji úspěšnou sezónu  2017 bez roztoče

Milan Šimonovský
Tel. +420 603787911
Copyright © 3. května 2017 Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7. Design by Webmaster