Státní veterinární správa vydala mimořádná veterinární opatření k varroáze včel

Státní veterinární správa vydala mimořádné veterinární opatření, které stanovuje zásady postupů preventivních ošetření včelstev v průběhu roku:
http://eagri.cz/public/web/file/527761/_19623_2017_MZE_17212.pdf.Copyright © 3. dubna 2016 Včelařský spolek Praha 6 a 7. Design by Webmaster