Informace na rok 2016
v boji proti varroa destructorPODLETÍ

Formidol 40 g

Odparné desky s kyselinou mravenčí

Popis přípravku: Odparná deska z krátkovláknité celulózy obsahuje 40 ml kyseliny mravenčí v koncentraci 85 %. Je určena k letnímu léčení včelstev proti varroáze včel; současně omezuje zvápenatění plodu a nosematózu.

Princip: Odparná deska se vkládá do podmetu, na strůpek nebo mezi nástavky. Zde se z ní odpařuje kyselina mravenčí, která zasahuje vývojová stádia roztoče v plodových buňkách i dospělé jedince.

Dávkování: 1 deska na včelstvo, podrobně viz návod

Formidol 81 g

Pro středně silné včelstvo (úlový prostor do 60 litrů) se použije jeden proužek, dva proužky se použijí u úlových prostorů větších. V horním nástavku s plodem se vyjme plást tak, aby se vytvořila mezera.
Pásek se zavěsí do vzniklé mezery na laťku a úl se uzavře. Doporučená velikost česna je 15 x 400 mm. Expozice je stanovena na 12 dnů, poté se proužek z úlu vyjme.
9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Přesně dodržujte dávkování. V případě zvýšeného rozrušení včelstva pozorovaného především na česně – včely se hrnou ven – stačí dočasně zvětšit česno nebo úlový prostor odvětrat.

Gabon PF 90

Popis přípravku: Kontaktní antiparazitikum určené k léčení včel proti varroáze, a to zejména k ochraně zimní generace včel v podletí a na podzim, tj. v době, kdy je ve včelstvu zavíčkovaný plod. Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu přítomen konzumní med.
1 proužek Gabonu PF 90 obsahuje 90 mg tau-fluvalinatu
Účinná látka je zabudována v polymerní směsi z termoplastického kaučuku, tvořící mikrovrstvu na povrchu proužku z gabonového dřeva.
Princip: Účinná látka difunduje na povrch proužku, odkud se dostává na těla včel, zdržujících se na proužku. Dále se rovnoměrně roznáší na ostatní včely vzájemným kontaktem.  Roztoči jsou zasaženi při styku s účinnou látkou na povrchu včel. Proužky se zavěšují na háčky mezi plodové plásty do rozšířené uličky symetricky ke středu plodového tělesa a ponechávají se ve včelstvu po dobu dvou period zavíčkovaného plodu, tj. 24, lépe 30 dní.
Dávkování: 2 pásky na jeden plodový nástavek a jeden pásek na další nástavek

Apiguard

pokud možno hned po medobraní, kdy průměrná denní teplota dosáhne 15° C. Je lépe ho aplikovat pozdě odpoledne nebo večer, kdy je nižší teplota a menší odpar a včely si na přípravek lépe přivyknou. Všechna včelstva by měla být ošetřena současně.  Něž začneme léčit doporučuje se částečně nakrmit a po aplikaci dokrmit.
Zkrácený návod:
Otevřete misku s přípravkem a umístěte ji na plodové plásty tak, aby k nim včely měly přístup. Pokud je malá mezera, je ji třeba zvětšit třeba podložkou. Přípravek je možné umístit i mezi nástavky, ale při dodržení požadavku přístupu včelám k přípravku.
Po dvou týdnech misku vyměňte za novou. Zároveň kontrolujte vyprázdnění misky. Zbylý gel je možné vytřít na rámek nebo vložený karton o rozměrech 10x10 cm. I v případě dřívějšího vyprázdnění misky je třeba dodržet termín dvou týdnů. Druhá léčba trvá 2 až 4 týdny.

Zootechnika založená na odběru zavíčkovaného plodu a vsazení pasti na Varroa v případě zájmu napište.


ZIMNÍ

Varidol – fumigace

Doporučené termíny

1. aplikace:    od 22.10. do 30.10.
2. aplikace:    od  5.11.   do 13.11.
3. aplikace:    od 26.11.  do 3. 12.

Jak aplikovat: Na jeden nástavek dvě kapky varidolu na horní část  pásku.Na dva nástavky čtyři kapky varidolu  na horní část pásku,ze spodu zapálit, nesmí hořet jen doutnat a zavěsit na  poslední plást – dodržet vzdálenost 2cm od plástu a zadní stěny úlu.

Mezi aplikacemi musí být 10 -14 dní.
Min. teplota 10 st. C
Po dobu aplikace tj.30 min zavřít česna a uzavřít mřížku,
dodržovat správný postup aplikace léčiva dle VÚV Dol

DO KONCE ZÁŘÍ VLOŽIT PODLOŽKY

 

Přeji úspěšnou sezónu bez brouka

Nákazový referent Milan Šimonovský
tel. +420 603787911
Copyright © 2. června 2016 Včelařský spolek Praha 6 a 7. Design by Webmaster