Nařízení Státní veterinární správy mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření moru včelího plodu


Dobrý den,

z pověření  vedoucího odd. ochrany zdraví a pohody zvířat MěVS v Praze SVS  MVDr. Jánošíka si Vám dovoluji zaslat pro vaši informovanost Nařízení Státní veterinární správy mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření moru včelího plodu, které bude vyvěšeno na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Za den vyhlášení tohoto nařízení se považuje den vyvěšení na úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy a nařízení bude platné po dobu 1 roku ode dne vyhlášení.

S pozdravem

 

MVDr. Markéta Kopečná, Ph.D.

veterinární inspektorka
Odd. ochrany zdraví a pohody zvířat
MěVS v Praze SVS
+420 221 594 662
m.kopecna.kvsa@svscr.cz
http://www.mevs.cz/


Nařízení SVS

Aktuální mapa nákazy

Článek k zamyšleníMorové pásml

Pálení včelstev nakažených morem včelího plodu na Strahově, Praha 6
pokud chcete vědět více doporučuji rozhovor se Štěpánem Tolarem jehož včelstva byla včelím morem postižena, který vyšel v časopise Moderní Včelař 6/2014.

Mor včelího plodu v Praze 6

Mor včelího plodu na Strahově

Mor včelího plodu u Strahovského stadionu

Mor včelího plodu Vaníčkova 7

Copyright © 12. listopadu 2014 Včelařský spolek Praha 6 a 7. Design by Webmaster