Pravidla dovozu včel a včelích matek do ochranného pásma MVP

Dobrý den,


Dovoluji si zaslat na vědomí odkaz na nové nařízení Státní veterinární správy mimořádných veterinárních opatření v ochranném pásmu MVP č.j. SVS/2015/031098-A, ve kterém je pozměněn bod 2 týkající se přesunů včel DO PÁSMA.

JE NUTNO DODRŽOVAT TYTO POSTUPY:

Přemístění včelstev, matek, včel:

1. Zákaz z pásma.

2. Uvnitř pásma se souhlasem MěVs v Praze, doložené neg. výsledkem vyšetření měli na MVP – MěVS v Praze SVS vystaví veterinární osvědčení na základě poskytnutých dat (adresa a reg. č. stanovišt, lab. Protokol o vyšetření na MVP, údaje o ošetření na varroázu).

3. Do pásma v rámci Prahy - po oznámení MěVS v Praze SVS –písemná forma s uvedením adresy a čísla stanovišť.

4. Do pásma z jiného kraje - přesun s veterinárním osvědčením .


S pozdravem

MVDr. Markéta Kopečná, Ph.D.
Odd. ochrany zdraví a pohody zvířat
MěVS v Praze SVS
+420 221 594 662
m.kopecna.kvsa@svscr.cz


Copyright © 13. května 2015 Včelařský spolek Praha 6 a 7. Design by Webmaster