Výstupy z květnového setkání s vedením radnice

Toto chce úřad Prahy 6:

Nárvh Martina Polácha (zastupitele za stranu ANO)
Změna funkčního využítí ploch - vybudování restaurace
Radnice tvrdí, že dotčená bude pouze tato část, což není pravda (viz. vyjmenovaná parcelní čísla).

Výstupy ze setkání vedení radnice se spolky a občanskými iniciativami Prahy 6


A toto si myslí včelaři:

Vážení přátelé,

dovoluji si připojit řadu informací, které se týkají Přírodní památky Baba (nyní zařazeno jako součást Natura 2000) a zejména o loukách v sousedství v PP Baba. Zdejší louky zatím chráněné nejsou, to je ale velká škoda. Hodnota přírody PP Baba je totiž právě v těch loukách. Samotná PP Baba, to jsou k jihu obrácené černé skály. Tady se daří mnoha vzácným rostlinám a živočichům v únoru, v březnu a dubnu. Později už jsou zdejší skály tak rozpálené od slunce, že vše živé se musí buď skrývat v hloubce skalních puklin a nebo utéct do sousední louky. Tedy nejen do louky, ale i dál. Každý živočich se musí občas napít vody. Některým by stačila k napití jen ranní rosa, jenže na vyhřátých skalách se rosa netvoří. Vše živé tu má migrační trasu přes louky dál na sever do lesa vedle nepoužívaného kamenolomu a tudy až dolů k mokřině u Šáreckého potoka. (K Vltavě se přes železniční trať, frekventovanou silnici a vysoký betonový břeh živáčci nedostanou.)

Např. je zde početná a prosperující populace ještěrek zelených.

Devastace přírodní památky Baba

​Ještěrka zelená byla ještě před deseti roky hojná na několika místech v Praze. Byl to pro pražskou faunu doslova fenomenální druh.

Devastace přírodní památky Baba

Nyní je na území Prahy tady v loukách za zříceninou Baba možná poslední perspektivní populace ještěrek zelených, na ostatních místech je počet jedinců ještěrek zelených velmi nízký nebo tam tento druh vymizel úplně. To je následek změn, které vymýšlejí bezohlední architekti.

Nyní Praha 6 podala návrh
Devastace přírodní památky Baba

​Všimněte si, že v tomto podaném podnětu jsou uvedena čísla čtyř pozemků. V příloze od architekta Polácha je v mapě zakreslen pouze jeden pozemek, a to 2488/17.
Ve skutečnosti žádá změnu na více než hektarech plochy.

Devastace přírodní památky Baba
Devastace přírodní památky Baba
​Sami se můžete přesvědčit pohledem do katastru.
http://www.ikatastr.cz/#ilat=50.113055&ilon=14.377303&zoom=19&lat=50.11887&lon=14.39021

V příloze z úřadu Prahy 6 se lze dočíst:
."......jsme již v minulém roce podali podnět na změnu územního plánu č. P80/2016, který se týká pozemku č. 2488/17, 2481 a 2486, konkrétně výseče mezi stávající obytnou zástavbou a asfaltovou cestičkou. Je potřeba říci, že navrhujeme změnu ze stávající funkční plochy NL (louky a pastviny) na ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy), tedy pouze jinou formu zeleně, která by umožňovala stavbu zařízení pro účely té funkční plochy.
Radnice si nechá záměr zpracovat a poté jej bude prezentovat. Do té chvíle je předčasné věc hodnotit.
Děkuji za pochopení,
Martin Polách"

TADY POZOR!  Změna na jinou formu zeleně znamená z právnického hlediska velmi mnoho. Zatímco na lesních pozemcích se nic stavět nesmí, jiná forma zeleně umožňuje stavbu. . . . . .

Už koncem 18. století, s osvícenskými snahami po poznání země, si pražští učenci všimli mimořádné přírodovědné hodnoty Podbabských skal, Sedleckých skal, a okolí dnešní zříceniny Baba.
Jedná se totiž o lokality s dlouhodobě stabilním ekosystémem. Podle názorů dnešních odborníků tu některé druhy rostou a žijí na stejném místě víc než 10 000 roků, přežily na stejné ploše i poslední dobu ledovou. Nyní ale tomuto vzácnému společenství hrozí, že nepřežije jedno volební období zastupitelstva Úřadu městské části Praha 6.

Devastace přírodní památky Baba

​Křivatec český roste v početné populaci kousek pod navážkou, na které je vybudovaná vyhlídková cesta před řadovými domky. Semena netvoří, množí se jen cibulkami. Na stejném místě roste už víc než 10 000 roků. Rozšíření vyhlídkové cesty by znamenalo, že plochy s křivatcem českým skončí pod betonem.

Podbabské skály zničila modernizace železnice, skalní plošky s výskytem vzácných rostlin i živočichů byly odsekané a stabilita skály zajištěná vybetonováním některých míst. Sedlecké skály zakrátko padnou za oběť silničnímu obchvatu, nejen výstavbě mostu přes Vltavu (most sám o sobě by tolik nevadil), ale přírodu tu poškodí vybudování dalších silničních přivaděčů. A poslední zbytek kvalitní přírody kolem Baby chce zničit Úřad Prahy 6, protože tu chce vybudovat restauraci.

Souhlasím s modernizací železnice pod Podbabskými skalami  -  bezpečnost je důležitá, nebylo únosné, aby na vlaky padaly kousky skal, které se tu občas samovolně odlamovaly.
Souhlasím s jižní variantou silničního obchvatu přes Suchdol a výstavbu mostu přes Vltavu na zde plánovaném místě. Pro život uvnitř města Prahy je silniční obchvat důležitý.

Ale NESOUHLASÍM, ABY  VZÁCNOU  PŘÍRODU  KOLEM  BABY  NĚKDO ZNIČIL  KVŮLI  VYBUDOVÁNÍ  RESTAURACE !!

Restaurací máme v Praze možná několik tisíc, ale zachovalá kvalitní příroda je stále vzácnější. Hluk kolem restaurací lidi znají z mnoha míst, jenže pro Pražany je VZÁCNÝ  PROSTOR,  KDE  SI  UVĚDOMÍ  PROŽITEK  TICHA !

Že vybudování občerstvení nevadí?
Už teď je zde plno odpadků, a to zde mohou lidi zahodit jen to, co si sami přinesou.

Devastace přírodní památky Baba

Devastace přírodní památky Baba

Devastace přírodní památky Baba

​Naštěstí sem chodí mnoho nadšenců, kteří tu zdarma uklízejí. Jenže skály PP Baba jsou strmé, mnohá místa jsou nepřístupná, a odpadky se tu hromadí.
Kdyby byla nablízku prodejna občerstvení, celá lokalita zmizí pod igelity a vyhozenými flaškami.

Devastace přírodní památky Baba

Přátelé, dejte přednost zachování přírody!
Hana Kříženecká
Odpověď na petici.


© Vytvořila Ing. Hana Kříženecká, členka Včelařský spolek Praha 6 a 7.
© WEB Design by Miloš Vondruška, člen Včelařský spolek Praha 6 a 7 a PSNV

Související stránky

Přírodní památka Baba
Návrh Martina Polácha - zastupitele za stranu ANO
Výstupy ze setkání vedení radnice se spolky a občanskými iniciativami Prahy 6