Pražské včelaření a opylovatelé v ekosystému města

Vážení včelaři, příznivci a zájemci o včelaření je nám líto, ale vzhledem k současné situaci ohledně šíření koronaviru, uzavření škol a zákazu akcí nad sto lidí RUŠÍM březnovou přednášku v Goethe-institutu a navazující konferenci v aule VURV. Případně už zaplacený účastnický poplatek vám bude vrácen na účet. Děkujeme za pochopení a na podzim 2020 se na vás těšíme . .

Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Pracovní společností nástavkových včelařů a spolku Pražské včelaření a Hradčanské včely si vás dovolují pozvat na konferenci Pražské včelaření a opylovatelé v ekosystému města v sobotu 21. března 2020 od 8.30 v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha 6 - Ruzyně Drnovská 507/73., konference je určena odborné i laické  veřejnosti se zájmem o včelaření, opylovatele a udržitelný ekosystém města. o medu, nemocích včel, jejich ošetřování, V příspěvcích zazní informace možnosti o medu, nemocích včel, jejich ošetřování, možnosti pastvy a praktická opatření ohledně ekosystému města od předních odborníků z VURV, zahraničí a ČR CENA  400,- Kč. V  ceně je zahrnuto občerstvení a oběd (výběr jídel v přihlašovacím formuláři). S ohledem na omezené kapacity prostor je vyžadována registrace

REGISTRACE: prostřednictvím formuláře zde

Leták s programem konference můžete stáhnout zde.

PROGRAM KONFERENCE

8.30—9.25
zápis na konferenci

9.25—9.30
zahájení dopoledního bloku přednášek

9.30—10.00
přednáška Komplexní analýza proteinů v medu+ diskuze (15 min.) RNDr. Bruno Sopko, Ph.D. / výzkumný pracovník VÚRV

10.15—12.00
přednáška Varroa, viry a imunitní obrana+ průběžná diskuze včetně 10 minut přestávky, malé občerstvení Erik Österlund / Švédsko

12.00—13.00
oběd v prostorách jídelny hlavní budovy VÚVR

13.00—13.05
zahájení odpoledního bloku přednášek

13.05—13.35
přednáška Květnaté louky+ diskuze (15 min.) Ing. Zdeňka Nikodémová / zástupce firmy Planta naturalis

13.50—14.20
přednáška Skrytý vliv pesticidů na necílové organismy+ diskuze (15 min.) Mgr. Elena Shcherbachenko / výzkumný pracovník VÚRV

14.35—15.05
přestávka, občerstvení

15.05—15.55
přednáška Ekologické zemědělství se zaměřením na bio pásy pro včely a ostatní opylovatele + diskuze (15 min.) Dr. Ing. Petr Marada

16.10—16.40
přednáška Opylovatelé ve městě+ diskuze (15 min.) Ing. Hana Kříženecká 17.00 konec, pro zájemce prohlídka exteriérů VÚRV

včelaři


KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

RNDr. BRUNO SOPKO, Ph.D
je výzkumný pracovník VÚRV v týmu RNDr. Tomáše Erbana, Ph.D. Výzkumem včel se zabývá od roku 2016. Ve své přednášce bude prezentovat výsledky týmu v oblasti proteinů obsažených v medu.

ERIK ÖSTERLUND, Švédsko
byl dlouholetým redaktorem švédského včelařského časopisu Bitidningen. V roce 1989 se účastnil expedice do Keni a od té doby se zabývá šlechtěním linie Elgon, včely odolné vůči varoóze. Ve své přednášce se s námi Erik Österlund podělí o své zkušenosti s problematikou Varroa, viry a imunitní obranou.

Ing. ZDEŇKA NIKODÉMOVÁ
stála u zrodu společnosti Planta naturalis. Prvotním popudem pro začátek činnosti byla snaha napomoci obnově květnatých luk. Proto bylo cílem vytvořit směs semen lučních rostlin a tu vysít jako základ budoucí květnaté louky. Počet pěstovaných druhů rostlin středoevropské flóry je okolo 900. Součástí činnosti Planta naturalis je i záchranné pěstování chráněných rostlin.

Mgr. ELENA SHCHERBACHENKO
je vý- zkumná pracovnice VÚRV a Ph.D. studentka pod vedením RNDr. Tomáše Erbana, Ph.D. Ve své přednášce bude prezentovat nejnovější výsledky výzkumu působení neonikotinoidu imidaklopridu na necílový organismus — čmeláka zemního.

Dr. Ing. PETR MARADA
se zasloužil o revitalizaci a obnovu krajiny na zemědělsky intenzivně obhospodařované půdě. Tím významně přispěl k zvýšení biologické rozmanitosti, výraznému snížení vodní a větrné eroze, zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu. Vybudoval několik mokřadů a tůní, zajistil zatravnění vhodných půd, zalesnění obtížně obhospodařovatelných pozemků a také výsadby stromů v rámci biokoridorů, biocenter a jiných interakčních prvků.

Ing. HANA KŘÍŽENECKÁ
fotografuje včely medonosné i včely samotářky již 30 let Snaží se přitom pozorovat přírodu „včelíma očima“. To jí dává možnost objevovat řadu často netušených souvislostí v krajině, které většinou při běžné procházce nezaregistrujeme. Přednáška bude postavena na komentáři k fotografiím, na nichž jsou unikátní formou zachyceny zejména včely samotářky, ale i čmeláci.

© WEB Design by ZO ČSV Praha 6